ลักษณะโครงการ

100 Wool Felt

มีประวัติอันยาวนานมันทำจากขนสัตว์ธรรมชาติ
ด้วยการใช้เกล็ดของตัวเองเพื่อขนาบและไม่มีการทอคุณสมบัติที่สมบูรณ์และการกระแทกด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงทำให้เส้นใยขนสัตว์หดตัวโดยไม่เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของขนสัตว์
ด้วยอุณหภูมิความดันและความชื้นที่เหมาะสมสามารถผลิตได้ตามความหนาความหนาแน่นที่ต้องการนุ่มเหมือนฟองน้ำและแข็งเหมือนไม้
สามารถย้อมได้ตามความต้องการของลูกค้า