ลักษณะโครงการ

อุปกรณ์เสริมรู้สึก

สำหรับปะเก็น, เครื่องเขียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้า, ฯลฯ