ลักษณะโครงการ

แพ่งรู้สึกว่า

หมายถึงประเภทของความรู้สึกที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมปรับแต่งที่มีอยู่สำหรับการใช้งานที่แตกต่าง