ลักษณะโครงการ

กระเป๋าสักหลาด

เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดหนึ่งโดยใช้สักหลาดเป็นวัสดุหลักผลิตโดยกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ใช่ทอวัสดุเสริมของหนังและผ้าใบ