ลักษณะโครงการ

บอลสักหลาด

รวมถึงลูกซักรีดขนเครื่องเป่าตกแต่งลูกสักหลาดพรมลูก ฯลฯ