ลักษณะโครงการ

เชือกสักหลาด

ทำจากขนสัตว์ที่มีเกรดแตกต่างกันส่วนใหญ่ใช้สำหรับการประทับตราจุดสำคัญและฟังก์ชั่นซับ