ลักษณะโครงการ

เทศกาลรู้สึก

ทำจากผ้าสักหลาดตกแต่งสำหรับเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆอุปกรณ์ประกอบฉากหน้ากาก ฯลฯ